บริษัท ไฮเดนฮาน (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ไฮเดนฮาน (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นสาขาในประเทศไทยของ DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH ประเทศ เยอรมัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันมีพนักงานจำนวน 5 คน ดูแลงานด้านการขาย และบริการหลังการขาย ในสินค้าทุกกลุ่มของ HEIDENHAIN ในประเทศไทย

สินค้า และบริการของ HEIDENHAIN ประกอบด้วย
- ระบบควบคุมเครื่องจักร
- ระบบแสดงระยะการเคลื่อนที่สำหรับเครื่องจักร
- ตัวเข้ารหัสแบบเส้นตรง และแบบมุม เครื่องมือตรวจวัดขนาด เครื่องมือปรับตั้งชิ้นงานบนเครื่องจักร
   และเครื่องมือตรวจสอบเครื่องจักร

Link